ЧАРОДЕЙСТВО

Хор на ужасите

от:
Гергана Янинска (Г)

Весислава Савова (В)
Мая Любенова (М)
Илияна Делева (И)

ново палто
котките в квартала
изчезнали
(Г)

пълнолуние –
булката чете
“Макбет”
(В)

нанизана
на леден сталактит –
обесена луна
(М)

супа
плават зелени главите
на куклите
(И)

риби в бетона
проблясват
люспите им
(М)

първа съпруга
забравена на простора
сянката й
(Г)

бебешки плач
нож забит в главичката
на агнето
(И)

небето
покрито с асфалт…
мокри сънища
(М)

развод
изоставената съпруга забърква
магия
(В)

прецъфтял цвят
в паяжината
пеперуда
(И)

пенсионери
играят карти в кръчмата
скелети
(Г)

ледунки
подава се крак
на стара маса
(В)

пролетно топене…
куче препикава труп
на снежен човек
(М)

мрачна утрин
грачи невидим
в центъра на града
(И)

гробищен парк
тя продава мястото
на свекървата
(Г)

бухал
свлачище стига
до гробищата
(В)

протяга се
проскърцващ клон
…гробищна пътека
(М)

порой
в края на погребалната процесия
ням гарван
(В)

пресен гроб…
в храсталака до него
гръмогласен щурец
(М)

панихида
сенките на стената
с една повече
(В)

виси жп линията
над гробищен парк
Надежда
(И)

шосе към залеза
на изхода на града
два гарвана
(М)

Видео версия: https://www.youtube.com/watch?v=G6RobzU9_cI


©Гергана Янинска, Весислава Савова, Мая Любенова, Илияна Делева 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s