ренгей

Гари Гей (Garry Gay), който е създател на тази интересна поетична форма, определя ренгей  (rengay) като тематична поема от шест (двуредни и триредни) строфи, писана от двама (или трима) автори и следваща определена схема.

Според първоначалния замисъл на Гари Гей, всяка строфа сама по себе  си трябва да бъде хайку, което да може да съществува отделно от поемата и да отговаря на изискванията за хайку. В много от публикуваните ренгей поеми обаче, а и според някои други водещи автори в тази област, двуредните строфи са по-скоро стихове, които по звучене и структура са близки до хайку.

След проучване и опити с различни схеми, Гари Гей се спира на две, които отговарят на нуждите на екип от двама и съответно трима автори.

Ако авторите са двама, стиховете се редуват както следва:

А-3, Б-2, А-3, Б-3, А-2, Б-3

Ако авторите са трима:

А-3, Б-2, С-3, А-2, Б-3, С-2

Буквите означават различните автори, а числата- броят на редовете в съответния стих.

Както при всички останали видове съвместни поеми, много важна за единността на произведението е вътрешната връзка между два поредни стиха. Всеки от авторите, “стъпвайки” на подадения му предишен стих, създава свой, в който казва нещо ново по темата.

Темата е всъщност една от съществените разлики между ренгей и ренку. “Ренгей не са ренга или ренку. Те не са създадени да бъдат.” (Гари Гей)  Може да пишете за годишнина или културен празник, за сбирка, футболен мач, училищно тържество… или просто за определен сезон, разходка, място.

Подробна информация и примери за ренгей има на страницата на Майкъл Дилон Уелч: http://www.graceguts.com/rengay

Първите публикувани на български ренгей (доколкото знам) са писани от известната Гинка Билярска, съвместно с наколко чуждестранни хайку автора:
http://www.liternet.bg/publish20/g_biliarska/index.html

Публикуваните тук поеми са от група любопитни хайку автори, които обичат често да експериментират с нови за тях идеи. Както сами ще видите, някои от поемите дори излизат извън границите на шестстрофовата схема (за да удовлетворят нуждите на екип от четири автора), но запазват образеца, предложен за четен брой участващи поети.

Приятно четене!

ЗАПАДЕН ПАРК
автори: Илияна Делева, Весислава Савова

КРИВОЛИЦИ
автори: Мая Любенова, Гергана Янинска, Весислава Савова, Цецка Илиева

КЪСЧЕТА
автори: Силвия Ширинян, Гергана Янинска

ДОПИР
автори: Диляна Георгиева, Весислава Савова

ЩЕ ПОВЯРВА ЛИ ТОМА?
автори: Илияна Делева, Мая Любенова, Весислава Савова, Гергана Янинска

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s