Ще повярва ли Тома?

Разпети петък –
овце пасат под дървото
на Юда   /м

църковна служба
здравецът увехнал   /в

Велика събота
слагам кръстче от Божи Гроб
под иконата   /г

път за дома –
горяща свещица в шепата   /и

надничам и питам:
Коя е онази звезда?   /м

Светъл понеделник
набождам петата си
на яйчена черупка   /в

кошът за пране
– препълнен   /г

работи се
в Светлата седмица,
ще повярва ли Тома?   /и


©Илияна Делева, Мая Любенова, Весислава Савова, Гергана Янинска; 2015

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s