Списания ~ Magazines

Български списания ~ Bulgarian magazines

Чуждестранни списания ~ International Magazines

Предложената тук информация за хайку-списания и срокове не включва подробните упътвания на редакторите на изданията. Преди да изпратите хайку/сенрю, посетете страницата на списанието, където ще изпращате. Прочетете внимателно какво се търси и разгледайте колкото се може повече стари броеве.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s