ПРОЛЕТЕН ВЯТЪР ~ SPRING WIND

 

 

две деца
закъсняват за училище
пролетен вятър
/Ина Иванова/

two children
late for school
spring wind
/Ina Ivanova/

~

~

~

пролетен вятър
рисунки на цветя
по небето
/Илияна Стоянова/

spring wind
drawings of flowers
in the sky
/Iliyana Stoyanova/

~

~

~

пролетен вятър
изправя се
кокичето
/Димитър Танев/

spring wind
the snowdrop
straightens up
/Dimitar Tanev/

~

~

~

пролетен вятър
хартиеното корабче
променя курса си
/Милена Велева/

spring wind
the origami boat
changes course
/Milena Veleva/

~

~

~

пролетен вятър
приведе се
снежният човек
/Людмила Христова/

spring wind
the snowman
stooped
/Lyudmila Hristova/

~

~

~

пролетен вятър
коте дебне луната
в локвата
/Гергана Янинска/

spring wind
a kitten stalks the moon
in the puddle
/Gergana Yaninska/

~

~

~

пролетен вятър –
дали ще запази
тайната ми?
/Радка Миндова/

spring wind –
will it keep
my secret?
/Radka Mindova/

~

~

~

пролетен вятър
момчето дялка пискун
за гайдата си

/Мая Любенова/

spring wind
the boy cuts a reed
for his bagpipe
/Maya Lyubenova/

~

~

~

пролетен вятър –
парфюмът ми
достига до теб
/Диана Тенева/

spring wind-
the scent of my perfume
reaches you
/Diana Teneva/

~

~

~

пролетен вятър
придърпва пола
жената на полковника
/Петя Атанасова/

spring wind
the colonel’s wife
adjusts her skirt
/Petya Atanasova/

~

~

~

пролетен вятър
пъстра пеперуда обикаля
от цвят на цвят
/Станка Парушева/

spring wind
a colorful butterfly
flies from flower to flower
/Stanka Parusheva/

~

~

~

пролетен вятър
учителката си забравя
урока
/Диана Петкова/

spring wind
the teacher
forgets her lesson
/Diana Petkova/

~

~

~

пролетен вятър
празно свраче гнездо
на алеята
/Зорница Харизанова/

spring wind
an empty magpie nest
on the alley
/Zornitsa Harizanova/

~

~

~

мама идва на гости
в студентската квартира
пролетен вятър
/Петър Павлов/

Mom comes
to visit our dorm room
spring wind
/Petar Pavlov/

~

~

~

пролетен вятър
прането на терасата
все по-подскачащо
/Пепа Оджакова/

spring wind
the laundry on the balcony
even bouncier
/Pepa Odjakova/

~

~

~

пролетен вятър

цял ден си играе

с есенно листо

/Петър Пламенов/

spring wind 

paying all day long

with an autumn leaf
/Petar Plamenov/

~

~

~

деца джапат
през локвите
пролетен вятър
/Илияна Делева/

children
splashing in puddles
spring wind
/Iliyana Deleva/

~

~

~

пролетен вятър…
цъфналите клони
на изкоренено дърво
/Ценка Цачева/

spring wind…
the blooming branches
of an uprooted tree
/Tsenka Tsatcheva/

~

~

~

пролетен вятър –
цветчета
разпръснати из небесата
/Симеон Мизов/

spring wind –
petals
scattered in the skies
/Simeon Mizov/

~

~

~

пролетен вятър
още няколко мили
с Керуак
/Весислава Савова/

spring wind
a few more miles
with Kerouac
/Vessislava Savova/

prolet

–“spring wind/ drawings of…” – Akitsu Quarterly, 2016
–“spring wind/ the boy…” – World Haiku Review (Zatsu-ei) , April 2014
–фотографии: Цецка Илиева и Илияна Стоянова

_____________
©Диви люляци, 2016

   Wild Lilacs, 2016