ПРОЛЕТНО МОРЕ ~ SPRING SEA


ПРОЛЕТНО МОРЕ ~ SPRING SEA
(17-18 април, 2016 г.)

*
пролетно море

сред грохота на вълните
всичко се движи

spring sea
amid the roar of waves
everything moves

 -Зорница Харизанова

*
пролетно море

вместо прилив
цунами


spring sea
tsunami instead of
high tide

-Диана Петкова

*
пролетно море

бебешки плач
под развалините


spring sea
a baby’s cry
under the ruins

-Станка Парушева

*
пролетно море

дете потапя
само крачето си

spring sea
a toddler dips
one foot only

 -Петя Атанасова

*
пролетно море

по пясъка няма следи
и от чайки


spring sea
not even gull footprints
in the sand

-Людмила Христова

*
пролетно море

сред вишневия цвят
мидена черупка


spring sea
among the cherry blossoms
a sea shell

-Илияна Стоянова

*
пролетно море

дете събира треските
и раковините


spring sea
a child collects wood pieces
and shells

-Гергана Янинска

*
пролетно море

момичето си пожелава
нов дом за куклите


spring sea
the girl wishes for
a new doll house

-Радка Миндова

*
пролетно море

страх ли е това
в очите ти?

spring sea
is this fear
in your eyes?

 -Илияна Делева

*
пролетно море

още по-солени са
вълните


spring sea
the waves get
saltier

-Весислава Савова

*
пролетно море

безмълвна опашка
за вода


spring sea
a silent queue
for water

-Мая Любенова

*
пролетно море

разполовена лодка
сред руините


spring sea
a boat split into two
among the ruins

-Петя Атанасова

*
пролетно море…

проверявам фейсбук
за статуси

spring sea
I check my facebook
for status updates

 -Мая Любенова

*
пролетно море

окапа без време
цъфналата сакура

spring sea
sakura petals fell
untimely

 -Весислава Савова

*
пролетно море

провалена фотосесия
с шапки


spring sea
а failed photo session
with hats

-Станка Парушева

*
пролетно море

вълните изхвърлят
напъпили клонки


spring sea
the waves throw out
budding twigs

-Милена Велева

*
пролетно море

малкият остров само
на снимка


spring sea
the little island only
in a photo

-Илияна Стоянова

____________

©Зорница Харизанова, Диана Петкова, Станка Парушева, Петя Атанасова, Людмила Христова, Илияна Стоянова, Гергана Янинска, Радка Миндова, Илияна Делева, Весислава Савова, Мая Любенова, Милена Велева; “Диви люляци” 2016