Птици ~ Birds

***

снежен човек
носът му скъсен
от врабче

snowman
a sparrow shortens
its nose

*

клони виснали
от сняг…врабчета
прелитат над тях

branches burdened
with snow… sparrows
fly above

*

снежно утро
куцукат врабци край
кокошарника

snowy morning
sparrows hop about
by the henhouse

Диана Тенева ~ Diana Teneva

 

***

 

Заник.
В гнездото лястовици –
любовна двойка.

Sunset.
In the swallow’s nest –
a love couple.

*
Лозницата
в слънчеви гроздове.
Кос я наглежда.

The grape vine
in sunny clusters.
A blackbird keeps an eye on.

*
В крилото на птица
нощта приютена.
Очаквам деня.

In a bird’s wing
the night finds shelter.
I wait for the day.

Павлина Петкова ~ Pavlina Petkova

 

***

 

хайку без врабче
вчерашни
трохи по масата

sparrowless haiku
crumbs from yesterday
on the table

*
есенен вятър
вият се във въздуха
листо и орел

autumn wind
the lazy circles of a leaf
and an eagle

*
под няколко слоя тапети-
птиците
от моето детство

several layers of wallpaper –
the birds
from my childhood

*
неизравнен баланс
свраката се мести клон
по- нагоре

unbalanced budget
the magpie moves to
a higher branch

Радка Миндова ~ Radka Mindova

 

***

 

задушница
колко много храна
за птиците

All Souls Day
so much food
for the birds

*
закуска в парка
поделяме си сандвич
с гълъб

breakfast in the park
I share a sandwich
with a pigeon

*
запустял храм
под камбаната
гнездо на птици

desolate temple
under the bell
a bird nest

*
изоставена къща
отишли са си даже
птиците

abandoned house
even the birds
have gone

Диана Петкова ~ Diana Petkova

 

***

 

на спирката
само трохи и гълъби
почивен ден

on the station
only crumbs and pigeons
а day off

*
горещници…
на банкета
врабчова сватба

dog days…
a sparrow’s wedding
at the banquet

*
крайградски парк
птичите песни пронизани
от свирка на влак

suburban park
the bird songs pierced
by a train whistle

Гергана Янинска ~ Gergana Yaninska

 

***

 

чайки
прелитат над града
викове

gulls
fly over the city
cries

*
капки
на мъжкото коляно
пате

droplets
on his knee
a duckling

Поликсения Ангелова ~ Polikseniya Angelova

 

***

 

опашка
за хляб
от гълъби

queuing
for bread –
pigeons

*
караница
врани поделят
небето

a quarrel
crows split
the sky

*
следи от лятото –
по крилете на птиците
жълта мъгла

traces of summer –
on the birds’ wings
yellow fog

Христина Панджаридис ~ Hristina Panjaridis

 

***

 

врабчова гълчава
проскърцва
старата акация

sparrow bickering
the old acacia
creaks

*
вдишвам
издишвам
перце на перваза

breathe in
breathe out
a feather on the window sill

Люба Попова ~ Lyuba Popova

 

***

 

под снега
изчезна пътят-
във всички посоки птичи следи

under the snow
the road disappeared
in all directions – bird footprints

*
побеля светът –
само в чеpешата
два чеpни коса

the world got white–
only in the cherry tree
two blackbirds

*
буpно моpе
чайките се скpиха
в небето

stormy sea
the gulls hid
in the sky

*
отлетяха ятата
по луната сянка
от закъсняла птица

the flocks flew away
a lonely shadow
passes by the moon

*
на носа на
снежния човек- вpабче
и то на диета

a sparrow
on the snowman’s nose
also dieting

Людмила Христова ~ Lyudmila Hristova

 

***

 

жена на прозореца
дели сладкиша
с гълъбите

a woman at the window
shares a pie
with the pigeons

*
зърна на тротоара
приближавам
гълъбите бавно се отместват

grains on the sidewalk
as I approach
the pigeons slowly make way

Илияна Делева ~ Iliyana Deleva

 

***

 

Утринен дъждец.
Врабчета кълват
отронен вишнев цвят…

Morning rain.
Sparrows peck on
fallen cherry blossoms…

*

Майски дъжд.
Две мокри крачета
и щръкнала опашка!

May rain.
Two wet legs
and a tail sticking up.

*
Изгрев.
Танцувам сам край океана
сред пера от гларуси и чайки…

Sunrise.
I dance alone by the ocean
amid gulls’ feathers.

Зорница Харизанова ~ Zornitsa Harizanova

 

***

слана
на черния клон
каца синигер

frost
on the black branch
a tit alights

*
сиво небе
враните го оцветяват
с крясъци

grey sky
the rooks tint it
with yells

*
зимно утро
дори и сойките
мълчат

winter morning
even the jays
keep silent

*
японски танц
полита жеравът
от ветрилото

japanese dance
the crane on the fan
ready to fly

*
нощен бриз
само гларусът и аз
на плажа

evening breeze
only the herring gull and me
on the beach

*
a snowy night
even the raven’s voice
fades away

снежна нощ
дори гласът на гарвана
заглъхва

Весислава Савова ~ Vessislava Savova

 

***

 

лае
срещу кучето на рибаря
… гларус

barking
at the fisherman’s dog
… a herring gull

*
сянката на чайка
втурва се през плажа
херингови облаци

a tern’s shadow
darts across the beach
herring clouds

*
дневна луна –
гларус над заскрежен
боклук

day moon –
a seagull over frosted
litter

*
замръзнало поле—
само окото на ястреба
будно

frozen field –
only the hawk’s eye
awake

*
29 февруари
гарванът прескача
куп боклук

Feb 29th
the crow leaps over
a dust-heap

*
облачно …
а враната изграка
слънчев лъч

cloudy sky …
the crow caws out
a sunbeam

*
горещо пладне –
гравирана в църковното стъпало
сянка на гълъб

midday heat—
a dove’s shadow etched
in the church step

*
нова хайга…
стъпките ми следват
тези на гарвана

new haiga…
my footsteps follow
the crow’s

Мая Любенова ~ Maya Lyubenova

 

___________

“снежен човек” – Литернет, 2013
“several layers of wallpaper” – Brass Bell
“on the station” – Brass Bell
“утринен дъждец” – NotaBene #21, 2011
“майски дъжд” – NotaBene #21, 2011
“evening breeze” – Brass Bell, 2014
“a snowy night” – Sharpening the Green Pencil, 2014
“barking” – 3Lights Online Gallery of Haiku and Tanka; Per Diem, THF
“a tern’s shadow” – Frogpond
“day moon” – Fleck of Blue
“frozen field” – Flecks of Blue
“Feb 29th” – Flecks of Blue
“cloudy sky” – Flecks of Blue
“midday heat” – Haiku News, 2014
“new haiga” – WHA Haiga Contest, 2009
“winter morning” – WHR

English translations: Vessislava Savova, Maya Lyubenova, Gergana Yaninska, Zornitsa Harizanova, Tzetzka Ilieva

Photo: Maya Lyubenova

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s