Илияна Стоянова ~ Iliyana Stoyanova

 

***

далечен гръм
линия от стъпки все още
убягва на вълните

distant thunder
a line of footprints still
escaping the waves

First Place in the 10th edition of the European Quarterly Kukai – June 2015

 

***

игри
невинността
отдавна я нямa

games
the innocence
long gone

Faces and Places: Haiku Anthology, editor Don Baird, January 2015

 

***

внезапен дъжд
дете се опитва да улови
всички капки

sudden rain
a child tries to catch all
raindrops

nagły deszcz
dziecko próbuje złapać
wszystkie krople

Haiku Anthology – Second International Haiku Conference, Kraków – May, 2015; Under the Basho, 2015

 

***

бавен танц
сърцето изпреварва
ритъма

slow dance
heartbeat ahead of
the rhythm

— Akitsu Quarterly, Summer 2015

 

***

между капките
слънцето все още избягва
облаците

between raindrops
the sun still escaping
the clouds

Blithe Spirit 25:4

 

***

капки роса
колко е крехко
тревното листче

tears of dew
how fragile
the grass leaf

British Haiku Society Members’ Anthology “Edge” 2015

 

***

рисунка на вишна
щракването на камера
ме разсейва

painting a cherry tree
a camera click
distracts me

Honourable Mentions at the Vancouver Cherry Blossom Festival, 2015

 

***

два плъха на
мокрия перон
гара за двама

две крысы
на мокром перроне
вокзал для двоих

Haiku and Senryu Journal Ershik/Ёршик, 12th edition, January 2016

 

***

Северно сияние
очите на сърна
разкъсват тишината
на снега и
пулса на гората

Northern lights
the eyes of a deer
breaking the stillness
of snow and
the forest pulse

The Skylark’s Nest Runner Up – 3:2, Winter 2015

 

***

листата
литват
както от нея
литва
любовта

leaves
as she
leaves
her
love

The Bamboo Hut – Autumn 2015

___________________
© Илияна Стоянова, “Диви люляци”, 2015