Втори международен конкурс за хайку на тема “Вишнев цвят”

Награди в българската секция

 

 Български хайку съюз има удоволствието да обяви наградите от Втория международен хайку конкурс на тема “Вишнев цвят” – София.

Благодарим на всички автори за участието в конкурса, посветен на красотата на японската сакура!

Жури в състав: Александра Ивойлова, Елисавета Шапкарева, Зорница Харизанова и Илиана Илиева, присъди следните награди и отличия в раздел Българска секция:

 

• Първа награда

Петър Пламенов – София

ханами
дори сянката на вишната
е разцъфтяла

hanami
even the cherry tree’s shadow
in bloom

• Втора награда

Владислав Христов – Шумен

вишневи цветчета
ту ги срещне, ту ги раздели
течението на реката

cherry blossoms
the river stream brings them together
draws them apart

Даниела Михалева – Плевен

огледало сред клоните
дядо се бръсне
под вишната

mirror in the branches
grandpa is shaving
under the cherry tree

• Трета награда

Диляна Георгиева – София

цъфнали вишни
равномерно диша в съня си
новороденото

blooming cherries
the newborn softly breathes
in his sleep

Радка Миндова – Сливен

синьо небе –
жужат всички цветчета
на вишната

blue sky –
all cherry blossoms
buzz

• Отличия

Весислава Савова – София

безлунна нощ
ароматът на сакура
ми показва пътя

a moonless night
the scent of sakura
shows me the way

Даниела Симеоновска – София

сиво утро
розовите пъпки на вишната
озаряват небето

grey morning
the pink cherry buds
illuminate the sky

Диана Петкова – Долна Баня

капе вишневият цвят
последна среща
на абитуриентите

cherry blossoms fall
the graduates’
last meeting

Людмила Христова ­- София

спомен за мама
както тогава цъфти
вишната

a memory of mom
as then the cherry tree
blooms

Мария Гюзелева – Елхово

пак на разходка
върху бебешкото одеялце
вишневи цветчета

for a walk again
on the baby’s blanket
cherry blossoms

Мая Кисьова – София

вишнев цвят
натежава черупката
на охлюва

cherry blossom
the snail shell
heavier

Милена Велева – София

снимачен ден
без втори дубъл сцената
с разцъфналата вишна

shooting day
no second take for the scene
with the blooming cherry

Петър Пламенов – София

прецъфтяват вишните
и пак обикновен
е светът

cherry trees
shed their blossoms
and again this usual world

Станка Парушева – Ямбол

цъфнали вишни
клошар събира фасове
по съседната алея

blossoming cherries
a tramp gathers cigarette stubs
in the next alley

Тони Теллалов – Шумен

във шепата ми
вишнев цвят –
колко съм несъвършен

cherry blossoms
in my hand –
how imperfect I am

Христина Панджаридис – Елин Пелин/Illrich

опит за летене
цял ден между клоните
на разцъфналата вишна

an attempt to fly
all day in the branches
of the blooming cherry

————-
————-
Автор: Илиана Илиева
Източник: Български хайку съюз
Статията е публикувана първоначално в “Културни новини”, 2016

Наградите в международната секция могат да се видят тук.