АКЦЕНТИ

Оттогава си мисля, че хайку не е просто и само поезия, а начин на живот.”

В “Джейн Райкхълд, или как станах издаван хайджин”
поетесата Мая Любенова разказва за творческия си път и за влиянието, което хайку уроците на Джейн Райкхълд са й оказали.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s