Хайга галерия “Шошин” ~ Shoshin Haiga Gallery

 

Новата изложба в нашата виртуална галерия представя творби, създадени по време на хайга работилницата, проведена в края на август в хайку кръг “Шошин”.
Снимките са на Мая Любенова, която също така оформи и всяка хайга във вида, в който ще я видите. Авторите на съответните хайку и танка са: Алекс Костов, Весислава Савова, Гергана Янинска, Илияна Стоянова, Ина Иванова, Людмила Христова, Милена Велева, Петя Атанасова, Радка Миндова, Станка Парушева и Цецка Илиева.

Приятно разглеждане и четене!

ХАЙГА ГАЛЕРИЯ “ШОШИН”
ХАЙГА ГАЛЕРИЯ “ШОШИН” в YouTube

 

The following haiga were created during a haiga workshop in our Shoshin Haiku Circle.
The photos, as well as the final design of each haiga, are the work of Maya Lyubenova. The authors of the included haiku and tanka are as follows: Alex Kostov, Vessislava Savova, Gergana Yaninska, Iliyana Stoyanova, Ina Ivanova, Lyudmila Hristova, Milena Veleva, Petya Atanasova, Radka Mindova, Stanka Parusheva, and Tzetzka Ilieva.

Enjoy!

SHOSHIN HAIGA GALLERY

SHOSHIN HAIGA GALLERY on YouTube

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s