хайку – I

 

***
advancing years–
wildflowers take over
the garden

годините напредват –
диви цветя превземат
градината

Devin Harrison, Canada
Taj Mahal Review, Dec 2-14

 

***
receding wave…
crab holes breathe
the milky way

отливна вълна…
дупки на раци вдишват
млечния път

Kala Ramesh, India
Honourable Mention 13th Mainichi Haiku Contest 2009
Kala Ramesh

 

***
rising sun . . .
in the dark rain forest
a hundred eyes

изгряващо слънце…
в тъмната тропическа гора
сто очи

Kala Ramesh, India
A Vast Sky –World Haiku Anthology, spring 2015

 

***
morning prayers
the rising sun between
my hands

сутрешни молитви
изгряващото слънце между
дланите ми

Kala Ramesh, India
Ambrosia Journal of Fine haiku – spring 2009

 

***
morning rush
a dewdrop dangles
the sun

утринен час пик
в капка роса виси
слънцето

Kala Ramesh, India
Ambrosia- Journal of Fine Haiku Summer – 2010

 

***
Surya Namaskar as much as I can

Сурия Намаскар толкова колкото мога

Johannes S. H. Bjerg, Denmark

 

***
first dawn alone–
the widow eats his half
of the orange

първи изгрев сама –
вдовицата яде неговата половина
от портокала

Alegria Imperial
First Place, free format category, Shiku kukai Sept 2013

Per Diem Daily Haiku, “Light and Dark”, December 2014, Per Diem Archive on the Haiku Foundation Website, and the Haiku App.”

 

***
our breaths
suspended between skies—
monarch butterfly

диханията ни
застинали между небеса —
пеперуда монарх

Alegria Imperial
Honorable mention, 2013 Diogen Autumn Contest

 

***
twilight rain
the blue heron mid-lake
somehow smaller

дъжд на здрачаване
синята чапла в средата на езерото
някак по-малка

Alegria Imperial
Commended, Traditional haiku
The Haiku Foundation’s 2012 Haiku Now Contest

Under the Basho 2013

 

***
My poem
on the tip of the pen.
Eager to moonrise.

Поемата ми
на върха на писалката.
Готов съм за изгрева.

Circumnavigation.
My Magellanic haiku
follows the daybreak.

Около земята.
Магелановото ми хайку
следва изгрева.

Around the world.
A flock of haiku flying
toward the sunrise.

Около света.
Ято хайку летят
към изгрева.

Overcast day.
Only the clock is knowing
about noon.

Облачен ден.
Само часовникът знае,
че е обяд.

Franklin Magalhães


Translations from English to Bulgarian: Maya Lyubenova, Tzetzka Ilieva, Vessislava Savova

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s