Tag Archives: Iliyana Stoyanova

Хайга галерия “Шошин” ~ Shoshin Haiga Gallery

 

Новата изложба в нашата виртуална галерия представя творби, създадени по време на хайга работилницата, проведена в края на август в хайку кръг “Шошин”.
Снимките са на Мая Любенова, която също така оформи и всяка хайга във вида, в който ще я видите. Авторите на съответните хайку и танка са: Алекс Костов, Весислава Савова, Гергана Янинска, Илияна Стоянова, Ина Иванова, Людмила Христова, Милена Велева, Петя Атанасова, Радка Миндова, Станка Парушева и Цецка Илиева.

Приятно разглеждане и четене!

ХАЙГА ГАЛЕРИЯ “ШОШИН”
ХАЙГА ГАЛЕРИЯ “ШОШИН” в YouTube

 

The following haiga were created during a haiga workshop in our Shoshin Haiku Circle.
The photos, as well as the final design of each haiga, are the work of Maya Lyubenova. The authors of the included haiku and tanka are as follows: Alex Kostov, Vessislava Savova, Gergana Yaninska, Iliyana Stoyanova, Ina Ivanova, Lyudmila Hristova, Milena Veleva, Petya Atanasova, Radka Mindova, Stanka Parusheva, and Tzetzka Ilieva.

Enjoy!

SHOSHIN HAIGA GALLERY

SHOSHIN HAIGA GALLERY on YouTube