Monthly Archives: November 2014

Мая Кисьова


истинско слънце

сенките на актьорите

в една посока


II награда от VI Национален конкурс за хайку на свободна тема, 2013

©Мая Кисьова ,”Майска утрин / May Morning“, 2014

 “Двуезичният проект „Майска утрин / May Morning“ съдържа 51 хайку, някои от които публикувани в двуезичния хайку- сборник „Различна тишина“ (2012, на българ­ски и унгарски), в сборниците на V (2012) и VI (2013) Софийски есенен салон за поезия, в хайку-сборник „След звъна на камбаните“ (2014), в прес­тижните международни издания World Haiku Review, Akitahaiku и др.”