БЪЛГАРСКИ СЕЗОННИ ДУМИ

 


Думи и изрази, които назовават природни явления, растения, животни или традиции, свързани с определен сезон в хайку, наричаме “сезонни думи” (kigo 季語).

Сезонните думи не са прогноза за времето или случайно избрани образи от заобикалящата ни среда. Те притежават емоционален и кутурен заряд и допринасят за цялостното възприемане на едно хайку.

Японците ги смятат за национално богатство. Повечето от японските “киго” са били използвани още в най-далечни времена. Така наречените сайджики (saijiki 歳時記са сборници, подобни на енциклопедии, където думи, отнасящи се за всеки сезон и за всеки аспект от природата, са събрани, обяснени и много често подкрепени с хайку примери. Новите автори ги изучават, за да могат, когато искат да изразят определено чувство, да изберат най-точната дума.

В България все още е рано да се говори за хайку традиции. Предложеният тук Списък на българските сезонни думи е първи опит да се съберат и класифицират специфичните за нашия климат и за нашите културни традиции думи и изрази.

Списъкът бе изготвен (и ще продължава да се допълва) от членовете на хайку група “ШОШИН” по време на проведената през април 2016 г. виртуална хайку работилница “Ролята на сезонните думи в хайку”

СЕЗОНИТЕ В БЪЛГАРИЯ:

ПРОЛЕТ
Започва астрономически в деня на пролетното равноденствие и завършва в деня на лятното слънцестоене. За пролетни месеци обаче считаме март, април и май.

ЛЯТО
Астрономическо лято е от 21 юни до 23 септември (лятно слънцестоене – есенно равноденствие)
, метеорологично лято: юни, юли, август

ЕСЕН
Астрономическа есен: 23 септември – 21 декември
Метеорологична есен: септември, октомври, ноември

ЗИМА
Астрономическа зима: 21 декември – 21 март
Метеорологична зима: декември, януари, февруари

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s